Algemene voorwaarden

Ons huisreglement

1. “L’Eau de Vie” is binnen volledig rookvrij. Op het buitenterras mag gerookt worden.

2. Verplicht gebruik van handdoeken op de banken van de finse sauna & infrarood, alsook in de relaxzetels binnen en buiten, en dit om hygiënische redenen.

3. Het is verboden om producten toe te voegen aan de whirlpool en aan het opgietwater van de sauna.

4. Kinderen dienen steeds onder toezicht van volwassenen te blijven.

5. Huisdieren worden niet toegelaten om hygiënische redenen.

6. Voor het in gebruik nemen van de verschillende faciliteiten, dient u eerst een douche te nemen.

7. Ook na elk bezoek aan de sauna, infrarood of stoombad, dient u een douche te nemen.

8. annulatievoorwaarden
Indien u uw reservatie wenst te annuleren dan kan dit kosteloos tot 3 dagen voor uw reservatiedatum. Het betaalde voorschot kan dan opnieuw gebruikt worden voor een andere afspraak of deze kan worden teruggegeven als kadobon die 1 jaar geldig is.
Als er niet tijdig wordt geannuleerd rekenen wij annulatiekosten aan indien de gereserveerde uren niet zijn doorverhuurd. Annulatiekost = betaalde voorschot of opgegeven kadobon.

Indien uw uren wel zijn doorverhuurd kan het betaalde voorschot opnieuw worden gebruikt voor een andere afspraak of u krijgt een kadobon ter waarde van het betaalde voorschot die 1 jaar geldig is.
Bij annulatie kan er in geen geval beroep worden gedaan op overmacht (ziekte, weersomstandigheden, file, ongeval, panne, staking…)
Indien er niet wordt geannuleerd of een ‘no show’ wordt 100% van het verschuldigde saldo in rekening gebracht.
Bij het vroegtijdig verlaten van het complex dient het volledige bedrag van het aantal gereserveerde uren betaald te worden.
Last minute boekingen kunnen in geen geval geannuleerd worden

9. Op het einde van de door u gehuurde periode, dient u even te bellen en wij komen zo snel mogelijk om af te rekenen. Bij het laattijdig verlaten van het privé saunacenter, rekenen wij €15 per kwartier aan.

10. “L’Eau de Vie” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke of materiële schade, verlies van goederen of foutief gebruik van het center en zal dus ook nooit in gebreke kunnen worden gesteld. L’Eau de Vie zal ook niet verplicht zijn een schadevergoeding te betalen.

11. Wanneer schade wordt aangericht aan de door u gehuurde ruimte (in de Wellness) bent u verplicht de herstelling van deze schade te vergoeden en, wanneer de ruimte gesloten moet worden om deze reden, een schade vergoeding te betalen van € 600 per dag.

12. Badslippers zijn verplicht; er zijn dan ook steeds badslippers in “L’Eau de Vie” ter beschikking, of u kan natuurlijk ook eigen badslippers meebrengen.

13. “L’Eau de Vie” heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook.

14. Op al onze rechtverhoudingen is het Belgische recht van toepassing. Voor geschillen tussen “L’Eau de Vie” en onze klanten is de rechtbank van Dendermonde bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

15. Er mogen geen eigen dranken genuttigd worden in het privé gedeelte.

16. Cadeaubonnen die de vervaldag voorbij zijn, kunnen onder geen enkel beding meer worden ingeruild. Klanten die voor de vervaldag laten weten dat het niet meer lukt om een reservatie te maken, kunnen een verlenging krijgen van 2 maand.

17. Iedereen die een reservatie maakt bij “L’Eau de Vie”, verklaart zich automatisch akkoord met onze huisregels.

18. Het gebruik van de inhoud (tekst, foto’s, layout), zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar, is streng verboden. Dit materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of verdeeld, volledig of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke toelating van L’Eau de Vie. Het is ook verboden zonder de toelating van de onderneming een hyperlink naar de website te creëren.